michael

Михаил Делчев
Диплом от диригентския клас на Музикална Академия Панчо Владигеров, София


Живее в Дания от 1990 г.

Класически репертоар

 • Хоров репертоар от светска и църковна музика - европейски ренесанс, барок, и романтика, както и източноевропейска музика
 • Вокална техника, хоров звук и интонация
 • Оркестров репертоар от класически и джазов жанр, както репертоар от жанра на опера, оперета и мюзикъл


Фолклор

 • Репертоар от български и балкански фолклор
 • Вокална техника за народно (открито) пеене
 • Дирижиране на фолклорни ансамбли
 • Инструментознание и индивидуално обучение


Академична история

 • Музикално училище Филип Кутев, гр. Котел
 • Диригентски клас на Музикална Академия Панчо Владигеров, ученик на Васил Арнаудов
 • Диригентски курсове при Ерик Ериксон, Фридер Берниус, Питър Филипс, Дан-Олоф Стенлунд


Диригент

 • Вокален ансамбъл Колегиум Вокале, Аархус, от 1992
 • Вокален ансамбъл Перуника, Стокхолм, от 2014
 • Хор Седянка, от 1994
 • Хор Сесилиа, от 1999
 •  


Член на оркестър Пиперо от 1998
Заемани диригентски длъжности

 • Детски хор Орфей, Хасково 1087 – 1990
 • Университетски мъжки хор Аархус, 1990 – 1999
 • Хор Усмивка, Копенхаген 1992 – 2002
 • Духов оркестър Тоника, 2000 – 2012
 • Оперен хор на Ютландската Опера, 2002 - 2008
 • Седянка – Гьотеборг, гост-диригент от 2001 – 2009
 • Университетски хор Аархус, 2009 – 2010
 •  

Ръководител на музикални курсове и фестивали

 • Председател на ръководството на Danish Music Consort
 • Фестивал за класическа музика Pro Musica, Ebeltoft
 • Летни курсове за български вокален и инструментален фолклор, от 1992
 • Скандинавски събор за духови оркестри, 2001
 • Курсове по Българска музика за студенти в Консерваторията в Гьотеборг, Швеция


Езикови познания: писмено и говоримо датски, английски, руски и булгарски. Ползва немски и латински